Kredyt pomostowy w Europejskiej ofercie

Kolejną propozycją z jaką wychodzi Europejska oferta jest udzielenie kredytu pomostowego na, rzecz jasna, projekty współfinansowane funduszami Unii Europejskiej. Ten typ kredytu gwarantuje pieniądze od chwili ponoszenia pierwszych wydatków przeznaczanych na dofinansowany projekt, aż do momentu otrzymania refundacji poniesionych kosztów. Może być wypłacony zarówno cały od razu, jak i w transzach.

Kredyt ten BOŚ przeznaczona klientom powiązanych z segmentem korporacyjnym, między innymi z mikroprzedsiębiorstw. Powinni oni posiadać rachunek w banku jego szyldu. Jeżeli nie posiadają, sugerowane jest założenie konta w BOŚ.

Ponadto, jak w przypadku każdego innego kredytu, Bank Ochrony Środowiska wymaga od swoich klientów posiadania zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty rat i tym podobnych zobowiązań wraz z odsetkami bez opóźnienia w wyznaczonym terminie.

Niezbędne jest także złożenie wniosku o przyznanie kredytu z całą niezbędną dokumentacją. Obowiązkowe jest przedstawienie kopii dokumentu od Instytucji Wdrażającej, w której zawarta jest informacja na temat przyznania klientowi dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Kredyt pomostowy ma być przeznaczony na inwestytcje finansowe, niezbędne do rozwijania projektów klienta. Mowa tu o rzeczach takich jak zakup maszyn, urządzeń, materiałów związanych ze stawianiem bądź remontem nieruchomości produkcyjnych lub rolniczych, restrukturyzację istniejących budynków a także pokrycie innych kosztów inwestycyjnych. Kwota kredytu nie może przekraczać ogólnej kwoty dofinansowania, walutą zaś jest złotówka.

Według BOŚ kredyt pomostowy zaciągnięty w ich banku posiada szereg zalet. Począwszy od krótkiego czasu oczekiwania na rozpatrzenie decyzji w sprawie przyznania klientowi kredytu, przez atrakcyjne oprocentowanie i raty rozłożone w dogodnych dla klienta terminach, skończywszy na braku prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu bądź opóźnienie w jego spłacie, jeżeli jest ono spowodowane opóźnieniem w wypłacie dotacji Funduszu Europejskiego.