CEB

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) jest instytucją finansową funkcjonującą pod zwierzchnictwem Rady Europy, swą siedzibę ma w Paryżu. Jego działalność dotyczy finansowania projektów z szeroko rozumianej polityki społecznej. Na chwilę obecną CEB wspiera około 40 państw członkowskich Rady Europy. Czytaj dalej CEB

Europejska Oferta

Program Europejska oferta to złożona pomoc dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji z UE. Gwarantuje ona pomoc w określeniu konkretnych potrzeb klienta a także w określeniu możliwości dofinansowania z funduszu europejskiego.

W ramach Europejskiej Oferty, Bank Ochrony Środowiska oferuje między innymi udzielenie promesy kredytowej, która podtwierdzać będzie źródła finansowania projektu zgłoszonego do udzielenia na jego rzecz środków od Unii Europejskiej. Czytaj dalej Europejska Oferta

Kredyt pomostowy w Europejskiej ofercie

Kolejną propozycją z jaką wychodzi Europejska oferta jest udzielenie kredytu pomostowego na, rzecz jasna, projekty współfinansowane funduszami Unii Europejskiej. Ten typ kredytu gwarantuje pieniądze od chwili ponoszenia pierwszych wydatków przeznaczanych na dofinansowany projekt, aż do momentu otrzymania refundacji poniesionych kosztów. Może być wypłacony zarówno cały od razu, jak i w transzach. Czytaj dalej Kredyt pomostowy w Europejskiej ofercie