CEB

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) jest instytucją finansową funkcjonującą pod zwierzchnictwem Rady Europy, swą siedzibę ma w Paryżu. Jego działalność dotyczy finansowania projektów z szeroko rozumianej polityki społecznej. Na chwilę obecną CEB wspiera około 40 państw członkowskich Rady Europy. Czytaj dalej CEB