Cenne lasy

www.kronen-klasmann.pl

Lasy amazońskie określane są jako Płuca Ziemi. Jednak człowiek zamiast o nie dbać, niszczy je w zastraszającym tempie. Tropikalne lasy według szacunków pochłaniają nawet 1/4 dwutlenku węgla, który przedostaje się do atmosfery i jednocześnie produkują tlen tak niezbędny do życia naszej planety.

Masowa wycinka drzew egzotycznych w dorzeczu Amazonki sprawia, że procent pochłanianego dwutlenku węgla w ostatnim czasie radykalnie się zmniejsza i w konsekwencji prowadzi to do zmian klimatycznych o globalnym zasięgu.

Jednak nawet będąc wiele tysięcy kilometrów od tropikalnej dżungli, możemy działać w zakresie ochrony lasów. Przecież to my sami powinniśmy wziąć odpowiedzialność za otaczające nas środowisko naturalne i podjąć kroki w kierunku jego ochrony i powiększania zasobów.

Już na poziomie lokalnym jesteśmy w stanie stworzyć „elektrownie tlenową”, która przyniesie nam wiele korzyści. W miejsce wycinanych drzew powinniśmy sadzić nowe, zalesiać coraz większe tereny, zakładać szkółki leśne.

Do takich działań przyłączają się banki, które finansują zalesianie wielohektarowych terenów. Jest to rekompensata ze strony banku, który przy swojej działalności zużywa duże pokłady energii, wody, produkuje odpady i przez co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych.

Im więcej drzew posadzimy, tym mniej dwutlenku węgla będzie przedostawać się do atmosfery, a my będziemy mogli oddychać świeżym powietrzem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *