EBI

Europejski Banki Inwestycyjny (European Investment Bank) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której budżet nie jest zależny od budżetu Unii, jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie UE. Bank ten udziela kredytów podmiotom zarówno publicznym, jak i prywatnym, zaś głównym celem jego funkcjonowania jest przyczynianie się do spójnego rozwoju Wspólnoty. Czytaj dalej EBI