Europejski Banki Inwestycyjny (European Investment Bank) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której budżet nie jest zależny od budżetu Unii, jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie UE. Bank ten udziela kredytów podmiotom zarówno publicznym, jak i prywatnym, zaś głównym celem jego funkcjonowania jest przyczynianie się do spójnego rozwoju Wspólnoty.

Kredyt Inwestycyjny z linii EBI, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jest długotrwałym finansowaniem przeznaczonym dla firm, które zdobyte w ten sposób pieniądze chcą wydać na przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie tzw. majątku trwałego firmy. BOŚ jest skłonny udzielenia takiego kredytu klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorcom) posiadającym rachunek w BOŚ. Ponadto niezbędne jest złożenie pełnej, wymaganej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie kredytu, posiadanie zdolności kredytowej oraz prawnego zabezpieczenia zwrotu kredytu.

Okres finansowania wynosci od dwóch do dziesięciu lat. Wpływ na ilośc rat ma planowany okres realizowania danej inwestycji oraz ocena zdolności kredytowej klienta. Kredyt może być udzielony w złotówkach bądź euro, a jego kwota może wynosić nawet 85% wartości kredytowanego przedsiewzięcia. Suma ta nie może jednak przekraczać 12 mln euro (bądź odpowiednika tej kwoty w polskiej walucie). Raty można spłacać w odstępie miesięcznym bądź kwartalnym.

Kredyt ten jest korzystny dla kredytobiorcy z wielu powodów. Najważniejszym jest chyba korzystne oprocentowanie oraz stosunkowo długi okres spłacania rat. Ponadto istnieje możliwość zastosowania aż dwuletniej karencji w spłacie. BOŚ od klienta wymaga 15% wkładu własnego, co nie jest wygórowaną kwotą na tle innych banków. Istotna jest też możliwość łączenia różnych źródeł finansowania. Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego mogą współfinansować projekty wsparte środkami Unii Europejskiej.