Certyfikat dla ekologii

Międzynarodowa norma środowiskowa ISO 14001 pozwala przedsiębiorstwom oraz urzędom państwowym funkcjonować w sposób przyjazny naturze. Także niektóre banki postanowiły skorzystać z możliwości jakie daje ten certyfikat. W 2010 roku mogły się nim pochwalić dwie instytucje – ING oraz Invest-Bank. Podążając za wymogami normy menadżerowie mogli określić wszystkie czynniki, które mogą wpływać na środowisko, a które są bezpośrednio związane z pracą banku. Identyfikacja działań, które wpływają ujemnie na przyrodę pomogło w ich eliminacji i wdrożeniu nowych zasad.

 

Podążanie za prawidłami normy przekłada się również na odpowiednie szkolenie pracowników i wyrabianie w nich zachowań zgodnych ze standardami wrażliwości ekologicznej. Może to zmienić ich podejście do sprawy w zakresie szerszym aniżeli tylko ten związany z wykonywaną pracą. Z kolei niemiecki Deutsche Bank uruchomił pierwszy w Polsce ekologiczny oddział – Green Branch. Spełniał on najwyższe wymogi w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku. Zadbano między innymi o niższą emisję dwutlenku węgla, mniejsze zużycie energii oraz wtórne wykorzystanie surowców.

 

Placówki, które postawiły na ekologiczne funkcjonowanie w zakresie rozwiązań technolgicznych mogą ubiegać się prestiżowy certyfikat LEED Gold. Deutsche Bankowi ta sztuka się udała. Jednym z powodów wyróżnienia było zmniejszenie konsumpcji energii w oddziale Green Branch aż o 40 procent.

Mniej papieru w użyciu

Jeśli wiążemy się umową z bankiem i zaczynamy prowadzić tam rachunek, pociąga to za sobą nieuchronnie liczne procedury formalne. Każda formalność to w konsekwencji dokumenty, które trzeba podpisać, wysłać i zweryfikować. W XXI wieku istnieją jednak alternatywne rozwiązania – należy do nich elektroniczny obieg dokumentów. Dzięki niemu wyciągi, regulaminy oraz listy kierowane z banku do klienta można dostarczać na przykład jako pliki PDF. Z prawnego punktu widzenia są one w pełni legalne, gdyż opatrzono je certyfikowanym podpisem elektronicznym. Nie jest on jeszcze w Polsce tak popularny, ale cały czas się to zmienia.

 

Otwierając konto w większości banków możemy już na samym wstępie zdecydować się na otrzymywanie wyciągów na e-mail. Czasami są one udostępniane w naszym osobistym panelu klienta, do którego logujemy się, aby dokonywać transakcji lub kontrolować wpływy. Jest to nie tylko praktyczne, ale również ekologiczne, bo raptem nie trzeba zadrukowywać kolejnych arkuszy papieru.

 

Bywa również tak, że banki starają się połączyć ofertę e-dokumentów z konkretnym programem na rzecz środowiska. Bank Citi Handlowy zadeklarował, że posadzi drzewo w imieniu każdego klienta, który wybierze opcję elektronicznej faktury. Ten kierunek działania zyskał uznanie także w innych podmiotach i może być szalenie inspirujący.

 

Najbardziej „zielony” w Polsce

Szczególne miejsce w świecie rodzimej bankowości zajmuje z całą pewnością Bank Ochrony Środowiska. Jako jedyny wprost odwołuje się do tej szczytnej idei, a jego charakterystyczne logo – zielony liść – jest rozpoznawane przez wielu konsumentów. Nie tylko nazwą, ale również konkretnymi działaniami BOŚ wpisuje się w nurt ekologiczny. To jedyna taka instytucja nad Wisłą, w ramach której pracuje departament zajmujący się planowaniem i finansowaniem projektów na rzecz środowiska naturalnego. Zatrudnia się tam też głównego ekologa, który szefuje grupie specjalistów w tej dziedzinie. Kolejna kwestia to liczby.

 

Ponad 20 lat obecności BOŚ na rynku usług bankowych to blisko 10 miliardów złotych przeznaczonych na ekologiczne przedsięwzięcia. Ponadto wspierał i wspiera on akcje inicjowane przez organizacje pozarządowe oraz państwo. Było ich jak dotąd ponad 30 tysięcy, a ich łączna wartość to więcej niż 30 miliardów złotych. Pod tym względem żaden inny bank nie może się z BOŚ równać. Najwięcej uwagi poświęcił dotąd ochronie atmosfery, a także wspieraniu racjonalnej gospodarki wodnej.

 

Obecnie do priorytetów banku należy finansowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, która wciąż stanowi niewielki procent ogółu energii wytwarzanej w Polsce. Pionierskie było wyliczenie skali emisji gazów cieplarnianych przez bank i opracowanie planów jej kompensacji programem sadzenia drzew.

 

 

 

Ekologia w cenie

Obecna moda na proekologiczne działania jest jak najbardziej uzasadniona. Po kilkudziesięciu latach beztroskiego obciążania przez ludzi środowiska naturalnego znajduje się ono w dość kiepskiej kondycji. Jeżeli marzysz o wdrożeniu ekologicznej technologii, ale nie posiadasz wystarczającego zasobu pieniędzy, możesz skorzystać z dotacji różnych organizacji finansowych działających w Europie. Jak to działa? Czytaj dalej Ekologia w cenie