Ekologia w cenie

Obecna moda na proekologiczne działania jest jak najbardziej uzasadniona. Po kilkudziesięciu latach beztroskiego obciążania przez ludzi środowiska naturalnego znajduje się ono w dość kiepskiej kondycji. Jeżeli marzysz o wdrożeniu ekologicznej technologii, ale nie posiadasz wystarczającego zasobu pieniędzy, możesz skorzystać z dotacji różnych organizacji finansowych działających w Europie. Jak to działa? Czytaj dalej Ekologia w cenie

NIB

Nordycki Bank Inwestycyjny (Nordic Investment Bank) to instytucja finansowa powołana przez Danię, Norwegię, Szwecję, Finlandię oraz Islandię. Jej funkcją jest wspomaganie w dążeniu do ekorozwoju.

Kredyt inwestycyjny NIB jest formą długotrwałego finansowania, udzielonego dla realizowania przedsiewzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego, związanych z ochroną powietrza, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadów. Czytaj dalej NIB

Kredyt technologiczny

www.eurekahub.pl

Jeżeli firma chce inwestować w nowe technologie i ma tego konkretną wizję, która to jawi się innowacyjną, a przy okazji skorzystać ze środków unijnych- wtedy firma na szansę na sporą finansową pomoc.

Chodzi o kredyt technologiczny. Polega on na tym, że klienci, którzy realizują swe projekty za pomocą tego kredytu, mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej, która to przyzna im środki na umorzenie części kredytu, w postaci tak zwanej Premii Technologicznej. Czytaj dalej Kredyt technologiczny

EBI

Europejski Banki Inwestycyjny (European Investment Bank) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której budżet nie jest zależny od budżetu Unii, jego udziałowcami są wszystkie państwa członkowskie UE. Bank ten udziela kredytów podmiotom zarówno publicznym, jak i prywatnym, zaś głównym celem jego funkcjonowania jest przyczynianie się do spójnego rozwoju Wspólnoty. Czytaj dalej EBI

JESSICA

Kolejną ciekawą inwestycją, którą zawdzięczamy Unii Europejskiej jest inwestycja JESSICA. JESSICA, czyli Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest dziełem Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia ona państwom członkowskim UE finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskim. Czytaj dalej JESSICA