Kredyt uzupełniający

Niekiedy nie wszystkie koszty związane z projektem klienta są finansowane. Cóż począć, gdy zabraknie funduszy na finalne sfinansowanie inwestycji?

W takim przypadku BOŚ oferuje kredyt uzupełniający. Jak już sama nazwa wskazuje, kredyt ten pozwala pokryć koszty które nie doczekały się dotacji z Funduszy Europejskich.

Jego przeznaczenie jest takie, jak kredytu pomostowego: zakup maszyn, restrukturyzacje i remonty, plus wspomniane wyżej pokrycie wydatków, których dotacja nie zrefunduje. Różnicą jest to, że może być zaczerpnięty w innej walucie. Czytaj dalej Kredyt uzupełniający