Ekologia w cenie

Obecna moda na proekologiczne działania jest jak najbardziej uzasadniona. Po kilkudziesięciu latach beztroskiego obciążania przez ludzi środowiska naturalnego znajduje się ono w dość kiepskiej kondycji. Jeżeli marzysz o wdrożeniu ekologicznej technologii, ale nie posiadasz wystarczającego zasobu pieniędzy, możesz skorzystać z dotacji różnych organizacji finansowych działających w Europie. Jak to działa?

Otóż Fundusz Europejski przyznaje dotacje w formie refundacji poniesionych kosztów. Jednak dotacja musi mieć co refundować. W zdobywaniu pieniędzy na projekt, który Unia zgodziła się finansować pomagają liczne banki. Również i Bank Ochrony Środowiska posiada w swej ofercie propozycję skierowaną do potencjalnych beneficjentów.