JESSICA

Kolejną ciekawą inwestycją, którą zawdzięczamy Unii Europejskiej jest inwestycja JESSICA. JESSICA, czyli Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest dziełem Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia ona państwom członkowskim UE finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskim. Czytaj dalej JESSICA