przechowywanie.ekozycie.net.pl

Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instytut Pożyczkowo-Inwestycyjny) to niemiecki, państwowy bank rozwoju, którego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem.

To właśnie ze środków tego banku BOŚ udziela kredyty EKOodnowa dla firm. Jest to długotrwałe finansowanie, przeznaczone na realizowanie przez daną firmę projektów, które mają na celu zwiększenie tzw. trwałego majątku firmy poprzez inwestycje w rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu. Do tych inwestycji zalicza się między innymi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizację obiektów usługowych i przemysłowych, zwalczanie szkodliwości produktów zawierających azbest oraz wszelkie inne inwestycje o charakterze proekologicznym.

Usługę tą BOŚ oferuje swym klientom z sektoru mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczne jest posiadanie konta w Banku Ochrony Środowiska, zdolności kredytowej oraz przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wniosku o udzielenie kredytu.

Maksymalny okres finansowania wynosi 10 lat, walutą może być euro bądź złotówka, najwyższa możliwa kwota kredytu to 85% kosztu inwestycji, jednak suma ta nie może być większa niż 25 tysięcy euro. Wymagane jest poniesienie kosztu 15% wkładu własnego. Dopuszczalna karencja wynosi dwa lata.