Kredyt technologiczny

Jeżeli firma chce inwestować w nowe technologie i ma tego konkretną wizję, która to jawi się innowacyjną, a przy okazji skorzystać ze środków unijnych- wtedy firma na szansę na sporą finansową pomoc.

Chodzi o kredyt technologiczny. Polega on na tym, że klienci, którzy realizują swe projekty za pomocą tego kredytu, mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej, która to przyzna im środki na umorzenie części kredytu, w postaci tak zwanej Premii Technologicznej.

Również Bank Ochrony Środowiska dzięki podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów technologicznych.

O taki rodzaj kredytu ubiegać się mogą klienci, którzy dążą do realizacji różnorakich inwestycji technologicznych pod warunkiem, że dana technologia nie jest stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Uzyskane w ten sposób środki powinni wydać na zakup owej technologii i jej wdrożenie, oraz na uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź innowacyjnie ulepszonych usług, produktów, etc.

Kredyt technologiczny jest dostępny dla firm bądź osób fizycznych, którzy mieszkają bądź mają swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a ponadto spełniają kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Oczywiście, niezbędne jest też posiadanie zdolności kredytowej.

Celem tego wsparacia finansowego jest wdrożenie i zakup nowej technologii. Co ważne, technologia taka musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej, tudzież nieopatentowanej wiedzy techniczej. Należy o to zadbać przed przystąpieniem do starań o kredyt technologiczny.

Istnieje szczegółowa lista odnośnie tego, na jakie wydatki można przeznaczyć ten rodzaj kredytu. Otóż można zakupować środki trwałe, zarówno używane, jak i nowe, w tym budynki i budowle oraz ich części, z wyłączeniem. Dopuszcza się także dzierżawę i leasing środków trwałych oraz gruntów, budynków i budowli.