Problemy w systemie emerytalnym

www.zspsumin.pl Oferujemy klientom usługi: biura rachunkowe toruń a także kadry i płace wolsztyński prawnik prawnik wolsztyn prawnicy wolsztyn

Zasady funkcjonowania sytemu emerytalnego mogą być ustalane w rozmaity sposób. Najpopularniejsze są dwa systemy. Pierwszy z nich polega na tym, że pracownicy opłacają składki, z tych bieżących składek wypłacane są emerytury oraz renty osobom, które już nie pracują zawodowo. Tak więc te wpłaty są kierowane do puli wspólnej – z niej potem wypłacane są bieżące świadczenia. Osoba, która w ten sposób odprowadza składki, tym samym nabywa sama prawa do tego typu świadczeń, po upływie odpowiedniego, określonego odrębnymi przepisami stażu pracy. Inny system to system kapitałowy. W tym przypadku każdy pracownika, czyli osoba odprowadzająca składki, płaci na swoje osobiste konto – na rachunek bankowy oprocentowany. Po upływie okresu składkowego, osoba ta może wybrać korzystny dla siebie sposób wypłacania świadczeń. Mogą być to comiesięczne ratalne wypłaty lub też wypłacenie całej kwoty.

W Polsce obowiązuje ten pierwszy system. Istnieją jednak grupy zawodowe, które są rozliczane w inny sposób, nie na podstawie ogólnych przepisów dotyczących systemu emerytalnego. Do takich grup nalezą m.in. nauczyciele, górnicy, kolejarze, służby mundurowe oraz rolnicy. Ta ostatnia grupa korzysta z zupełnie odrębnego sytemu, nie z ZUS, tylko z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ta instytucja obejmuje już sowim zasięgiem coraz mniej osób, nadal jednak zdarzają się tutaj sytuacje, że osoby, które nie powinny być w tym systemie, korzystają z niego, gdyż jest on nieszczelny. Powinien być zarezerwowany dla rolników, a nie np. dla posiadaczy ziemskich.

.