Równowaga w budżetach państwowych

Dobrze skonstruowany budżet państwa to podstawa jego stabilności, jednak łatwo zauważyć, że niełatwo osiągnąć taki cel. Zazwyczaj większość rządów słabo sobie radzi z wypracowaniem zrównoważonego systemu finansowego i wydatki rokrocznie przekraczają odnotowywane przychody.

Gospodarka nie rozwija się tak dynamicznie, jakby tego oczekiwano, a koszty świadczeń socjalnych i koniecznych inwestycji stale rosną. Sposobów na uniknięcie deficytu jest kilka, jednak żaden z nich nie jest na tyle łagodny, by nie wzbudzać gwałtownej reakcji społeczeństwa.

W momencie gdy pada propozycja zwiększenia podatków, popularność partii rządzących gwałtownie spada, więc mało która władza decyduje się nie tylko na takie posunięcie, ale i na samą propozycję. Zmniejszenie deficytu następuje też w wyniku podniesienia inflacji, na przykład przez emisję dodatkowych pieniędzy, jednak ta metoda najmocniej uderza w najbiedniejszych obywateli.

Najprostszym sposobem jest też odebranie przywilejów określonym grupom społecznym, zminimalizowanie administracji publicznej czy odebranie ulg podatkowych i niektórych świadczeń. Jednak i te posunięcia nie są przyjmowane bez zastrzeżeń.

Dobrym kierunkiem, w którym między innymi idzie Polska, jest inwestowanie w te sektory gospodarki, które przyniosą w przyszłości realne zyski, jak również dofinansowanie budowy infrastruktury poprawiającej dynamikę handlu czy świadczenie usług. Sposobem na zabezpieczenie się przed lawinowym wzrostem zadłużenia jest również prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw i sprzedaż mienia, to jest jednak często działanie krótkowzroczne, w dalszej perspektywie przynoszące więcej strat niż zysków.

.