Równowaga w budżetach państwowych

nasz nowy dom giełdowy zyskał nowego klienta

Dobrze skonstruowany budżet państwa to podstawa jego stabilności, jednak łatwo zauważyć, że niełatwo osiągnąć taki cel. Zazwyczaj większość rządów słabo sobie radzi z wypracowaniem zrównoważonego systemu finansowego i wydatki rokrocznie przekraczają odnotowywane przychody.

Gospodarka nie rozwija się tak dynamicznie, jakby tego oczekiwano, a koszty świadczeń socjalnych i koniecznych inwestycji stale rosną. Sposobów na uniknięcie deficytu jest kilka, jednak żaden z nich nie jest na tyle łagodny, by nie wzbudzać gwałtownej reakcji społeczeństwa.

W momencie gdy pada propozycja zwiększenia podatków, popularność partii rządzących gwałtownie spada, więc mało która władza decyduje się nie tylko na takie posunięcie, ale i na samą propozycję. Zmniejszenie deficytu następuje też w wyniku podniesienia inflacji, na przykład przez emisję dodatkowych pieniędzy, jednak ta metoda najmocniej uderza w najbiedniejszych obywateli.

Najprostszym sposobem jest też odebranie przywilejów określonym grupom społecznym, zminimalizowanie administracji publicznej czy odebranie ulg podatkowych i niektórych świadczeń. Jednak i te posunięcia nie są przyjmowane bez zastrzeżeń.

Dobrym kierunkiem, w którym między innymi idzie Polska, jest inwestowanie w te sektory gospodarki, które przyniosą w przyszłości realne zyski, jak również dofinansowanie budowy infrastruktury poprawiającej dynamikę handlu czy świadczenie usług. Sposobem na zabezpieczenie się przed lawinowym wzrostem zadłużenia jest również prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw i sprzedaż mienia, to jest jednak często działanie krótkowzroczne, w dalszej perspektywie przynoszące więcej strat niż zysków.

.